Patur


Patur
Original name in latin Ptr
Name in other language Patur, Ptr
State code IN
Continent/City Asia/Kolkata
longitude 20.46093
latitude 76.93724
altitude 348
Population 21747
Date 2013-02-08

Cities with a population over 1000 database. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Patur — Infobox Indian Jurisdiction native name = Patur | type = city | latd = 20.46 | longd = 76.94 locator position = right | state name = Maharashtra district = Akola leader title = leader name = altitude = 341 population as of = 2001 population total …   Wikipedia

  • patursinti — patur̃sinti Gs, Jnš 1. tr. N, J, NdŽ, DŽ1, Ss, Ml, Sb atkišti, atstatyti (užpakalį): Patur̃sino šikinę ir sako: mušk sau, kiek tik nori Š. Jis visai senas, subinę patursinęs Snt. Tokia gi mažutė, reikia, patur̃sinus rūrą, nugarą trint Slm. Tik… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paturkti — patur̃kti, ia (pàturkia), pàturkė 1. tr. kiek išlesti, išėsti: Nei viena galva [kopūsto] nepaturktà Lp. 2. tr. kiek pakasti: Nulėk bulvių paturkt Ig. 3. intr. Kš tam tikru garsu pašaukti (kiaules): Patur̃k kiaulėm – tegul bėga namo Brt. Būdavo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paturkšti — patur̃kšti, patur̃škia, pàturškė FrnW 1. intr. NdŽ snapu vandenyje kiek panaršyti, paturlyti: Antim ir žąsim reikia kokios sodželkos ar upelio paplaukyt, patur̃kšt JT310. Iš ąsočio gėrė senas gaigalas, pasistiepdamas, panerdamas snapą ir viduje… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patursinti — patur̃sinti vksm. Gùli ùžpakalį patur̃sinęs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • paturkinti — patur̃kinti caus. paturkti 5: ^ Patur̃kink bobą in šikną! (keik.) Kpč. turkinti; paturkinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paturksti — patur̃ksti, patur̃skia, pàturskė žr. paturkti 3: Piemenys tik pàturskė kiaulėm – tai viena per vieną namo Prng. turksti; įturksti; paturksti; suturksti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patursyti — patur̃syti 1. refl. žr. patursinti 1 (refl.): Pasitùrsykim, vaikai, ir kurksim kaip varlės Nm. Ko čia pasitur̃sijai? Aš tau kad spirsiu į užpakalį, tai apsiversi! Gž. 2. tr. pakratyti: Patur̃syk kiek šiaudų po gyvuliais Dkšt. tursyti; ištursyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paturzakoti — patur̃zakoti tr. pakratyti: Aš kap patur̃zakojau jį, tai jam nieko daugiau nereikės Mrc. turzakoti; paturzakoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patursinimas — patur̃sinimas dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.