Ad Dil`
Original name in latin A il‘
Name in other language Ad Dil`, A il‘
State code YE
Continent/City Asia/Aden
longitude 14.67199
latitude 43.81828
altitude 2026
Population 0
Date 2012-01-16

Cities with a population over 1000 database. 2013.

Look at other dictionaries:

  • dil — ae·dil·i·ty; ar·ma·dil·li·di·i·dae; bob·a·dil; ce·dil·la; cev·a·dil·la; cor·dil·le·ra; croc·o·dil·ia; croc·o·dil·i·dae; croc·o·dil·oid; daf·fa·dil·ly; daf·fo·dil; dil; dil·a·ta·tion; dil·a·ta·tor; dil·a·tom·e·ter; dil·a·to·ri·ly;… …   English syllables

  • Dil Na'od — was the last negus of Axum before the Zagwe dynasty of Ethiopia. He lived in either the 9th or 10th century. Dil Na od was the younger son of Ged a Jan (or Degna Djan), and succeeded his older brother Anbasa Wedem as negus.[1] According to Wallis …   Wikipedia

  • ad — ad; ad·a·man·cy; ad·am and eve; ad·a·man·tane; ad·a·man·tine; ad·a·man·ti·no·ma; ad·a·man·to·blast; ad·a·man·to·blas·to·ma; ad·a·ma·wa east·ern; ad·a·mel·lite; ad·am·esque; ad·am·it·ic; ad·am·it·ism; ad·ams·ite; ad·anal; ad·an·so·nia; ad·a·pis;… …   English syllables

  • ad — is. 1. Doğulduğu zaman adama verilən şəxsi isim. Ad və soyad. Ad qoymaq. Adın nədir? Adını söyləmək. – Sən öləsən, Xanmirzə bəyin adını verən kimi, qoçaqlar o saat qalxdılar. N. V.. // Ləqəb, təxəllüs. 2. Şöhrət. <Elmar:> Siz qızları ad… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ad bilimi — is., dbl. Dil biliminin adlar, özellikle kişi adları üzerinde duran ve onları köken bilgisi, tarihsel gelişme, dil ve kültür sorunları açısından inceleyen dalı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • dilleniad — dil·le·ni·ad …   English syllables

  • a — acar·a·pis; ac·a·ri·a·sis; ac·a·ri·a·sis; ac·a·ri·na; ac·a·ri·nar·i·um; ac·a·rine; ac·a·ri·nol·o·gy; ac·a·ri·no·sis; ac·a·ro·ce·cid·i·um; ac·a·roid; ac·a·rol·o·gist; ac·a·rol·o·gy; ac·a·ro·pho·bia; ac·a·rus; acat·a·lep·sy; acat·a·lex·is;… …   English syllables

  • o — abi·o·log·i·cal; ab·o·li·tion; ab·o·li·tion·ary; ab·o·li·tion·dom; ab·o·li·tion·ism; ab·o·li·tion·ist; ab·o·li·tion·ize; ab·o·ma·sal; ab·o·ma·sum; ac·an·thol·o·gy; ac·an·thop·o·dous; acar·i·dol·o·gist; ac·a·ri·nol·o·gy; acar·i·o·sis;… …   English syllables

  • -dac·ty·lous; — ab·i·e·tate; ab·i·e·tene; abio·gen·e·sis; abi·og·e·nist; abra·si·om·e·ter; ab·sorp·ti·om·e·ter; aca·cat·e·chin; ac·ac·e·tin; acad·e·mist; acad·e·my; ac·cel·er·om·e·ter; ac·e·tab·u·lar; ac·e·tab·u·lar·ia; ac·e·tab·u·late; ac·e·tab·u·lif·era;… …   English syllables

  • -dac·ty·ly; — ab·i·e·tate; ab·i·e·tene; abio·gen·e·sis; abi·og·e·nist; abra·si·om·e·ter; ab·sorp·ti·om·e·ter; aca·cat·e·chin; ac·ac·e·tin; acad·e·mist; acad·e·my; ac·cel·er·om·e·ter; ac·e·tab·u·lar; ac·e·tab·u·lar·ia; ac·e·tab·u·late; ac·e·tab·u·lif·era;… …   English syllables

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”